Back

Liputan

Berbagai laporan peristiwa terkini yang semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan.

Paten sebagai salah satu jenis dari Kekayaan Intelektual (KI) memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan